CO2 prestatieladder

Daallin B.V. gaat voor CO2 reductie!

Sinds begin 2013 staat het onderwerp CO2 reductie op de agenda bij Daallin B.V.. In september 2013 heeft Daallin B.V. het Certificaat CO2 bewust niveau 3 behaalt.
De doelstelling van Daallin BV is om in de periode tot 2020 10% minder co2 uitstoot  te realiseren.

O.a. de volgende maatregelen zullen deze doelstelling moeten realiseren:

  •  Bij aanschaf nieuwe (bedrijfs)auto’s kiezen voor label A of B
  • Reduceren woon-werkverkeer
  • Cursus het nieuwe rijden / het nieuwe draaien
  • Energiebewustzijn onder de medewerkers vergroten

Om inzicht te geven in ons CO2 reductie beleid, de wijze van communiceren daarover en de voortgang van behaalde resultaten publiceren wij de volgende documenten:

CO2 prestatieladder Certificaat 2016

CO2 management plan (2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2)

CO2-reductieplan 2020 (1.B.1 & 3.B.1)

Sector- en keteninitiatieven (1.D.1 & 3.D.1 & 3.D.2)

Energiebeoordeling 2015 (3.A.1 & 2.A.3 & 1.B.2)

3 D 1_2Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal

Nieuwsbrief 4 opdrachtgevers 2015

Nieuwsbrief 6 opdrachtgevers 2016

CO2 Footprint 2012 referentiejaar

CO2 Footprint 2013

CO2 Footprint 2014

CO2 Footprint 2015

Communicatiebericht 2016

Communicatiebericht 2017

CO2-Prestatieladder

Er is weer een jaar voorbij en de CO2 footprint is berekend over 2016. We hebben in dit jaar meer werken gehad en daardoor is de absolute uitstoot omhoog gegaan. Maar de relatieve uitstoot is naar beneden gegaan. Dit geeft weer dat er meer werk is verzet met even veel brandstof. Dit geeft weer dat we bewuster met ons brandstof verbruik om gaan. Hier onder zijn nog een aantal herinneringen aan dingen die jullie individueel kunnen doen.

  • Wordt er nog steeds gelet op het niet onnodig aan staan van de trilplaten?
  • Minder stationair draaien machines?
  • Onnodig naar de zaak rijden?
  • Bandenspanning controleren?

Wilt u meer informatie over de co2 prestatieladder, kijk op de website Stichting klimaat vriendelijk aanbesteden en ondernemen (SKAO). Neem ook een kijkje op de website van Nederland CO2 Neutraal.

Onderstaand is een grafiek die weer geeft wat de voortgang is van onze CO2-uitstoot. De rode gegevens in de grafiek geeft de doelstelling weer per jaar en de blauwe gegevens geven de actuele voortgang weer. Dan zien we dat we in 2015 weer stappen in de goede richting hebben gezet. We vragen dan ook dat iedereen goed zijn best blijft doen en als er ideeën zijn voor reductie horen we die graag.Grafiek-voortgang-2012-2016-tbv-website